top of page

Usluge

za poduzetnike, neprofitne organizacije i fizičke osobe

accounting-administration-books-267582.j

Vođenje poslovnih knjiga i izrada obrazaca

Ažurno knjiženje poslovnih događaja u skladu s važećim propisima za: trgovačka društva, obrte, slobodna zanimanja, neprofitne organizacije i izrada svih zakonom propisanih obrazaca.

Savjetovanje

Savjetovanje o oblicima poduzetništva, poslovanju neprofitnih organizacija, oporezivanju dohotka, troškovima i ostalim računovodstvenim temama.

Analysing Data
Making Notes

e-Računovodstvo (Cloud)

​Klijenti imaju mogućnost:

 • izdavanja računa

 • fiskaliziranja računa

 • izdavanja i primanja e-računa

 • slanja e-računa proračunskim korisnicima

 • vođenja robno – materijalnog knjigovodstva

 • vođenja blagajne

 • vođenja sitnog inventara i dugotrajne imovine

 • jednostavne izrade i obračuna putnih naloga

 • vođenja matične evidencije radnika

 • vođenja evidencije prisutnosti radnika

 • izvoz datoteka naloga za plaćanje iz programa pripremljenih za uvoz u aplikaciju banke

 • on-line uvid u poslovne knjige u programu e-racuni

Podrška u poslovanju i informiranje

Pružamo kvalitetnu podršku u poslovanju i informiramo klijente o svim novinama u propisima vezanim uz njihovo poslovanje.

Signing Forms
Documents and Blurred Business Men

Support

Accounting office "Računovodstveni ured , vl. Vesna Majčica-Mlinarić" provides customized accounting support to clients every step of the way. We are here to manage all of your needs with personalized care.

bottom of page